Sistemul inovator SAIDEL de susținere a excavațiilor adânci

21
Apr

Dezvoltările urbane actuale, în zonele dens construite, conduc la necesitatea asigurării pentru orice construcție nouă a unui spațiu mare pentru parcarea autovehiculelor. Astfel, pentru încadrarea în coeficienții urbanistici, se impune realizarea parcărilor cu unul sau mai multe niveluri subterane.

Excavațiile adânci se execută în siguranță sub protecția pereților de susținere, realizați prin diferite tehnologii, precum: pereți mulați, piloți forați, malaxare în adâncime,palplanșe sau pereți din profile metalice și lemn, solidarizate uzual la cota superioară printr-o grindă de coronament.

În funcție de natura terenului, nivelul apei subterane, vecinătăți și geometria excavației adânci, pereții de susținere pot fi autoportanți sau pot fi sprijiniți cu ancoraje sau cu șpraițuri metalice.

În România se utilizează uzual varianta de sprijinire cu șpraițuri metalice, care se solidarizează cu cel puțin un capăt de grinda de coronament sau de grinzi metalice orizontale, denumite filate, care în sistemul clasic de sprijinire au rolul de a prelua împingerea pământului și a o transmite la șpraițuri.

Alegerea fiecărui element de construcție menționat, respectiv peretele de sprijin, grinda de coronament, ancorajul, șpraițul, filata, sau elementele de conectare între ele se face în urma unor calcule detaliate, prin metode numerice, utilizând legi constitutive avansate. Parametrii geotehnici se obțin prin studiul geotehnic realizat pe amplasament în baza temei întocmite de proiectantul lucrărilor de susținere a excavației. Proiectarea excavațiilor adânci revine în sarcina inginerilor constructori specializați în domeniul ingineriei geotehnice.

Prin lege se impune verificarea și expertizarea proiectelor de excavații adânci de către specialiști atestați tehnic în domeniul Af. Toate aceste măsuri sunt necesare pentru asigurarea stabilității excavației și a construcțiilor învecinate.

Sistemul inovativ SAIDEL prevede înlocuirea filatei printr-o configurație specială atât pentru peretele de susținere, cât și pentru șpraițul metalic, astfel încât să se asigure conectarea directă, sigură, rapidă și economică între peretele de susținere și șpraiț.

Suprafața de contact a elementului de cuplare este profilată, având diferite tipuri de amprentare. În figura de mai jos este schițat profilul zigzag aplicat la proiectele din prezent.

Fig. 1 Detaliu sistem de transfer

Elementul de sprijinire poate fi folosit pentru orice tip de perete de susținere deoarece fixarea acestuia se face cu ușurință prin intermediul mijloacelor mecanice.

Elementul de sprijinire are o configurație simplă și sigură și poate fi reutilizat pentru un număr mare de lucrări diferite.

În decurs de numai șase luni am folosit deja cu succes soluția inovatoare SAIDEL la excavațiile proiectelor OfficeBuilding The Bridge 2, prin antreprenorul general Bog’Art și la cea a unui hotel din nordul Capitalei, aflat în curs de execuție. La ambele excavații, corespunzătoare a trei, respectiv patru niveluri subterane, am obținut pereți mulați cu grosimea de 60 cm și un consum economic de oțel, reprezentat de un singur rând, respectiv două rânduri de șpraițuri care au fost instalate de către antreprenorul de specialitate PCS-Madcom. Pentru aceste proiecte s-au reutilizat elementele de susținere care fac obiectul invenției, obținându-se astfel economii substanțiale și reducerea duratei de instalare.

Pentru execuția lucrărilor în condiții de siguranță deplină am instalat în premieră în România un sistem complex de monitorizare continuă, care înregistrează eforturile preluate de șpraițuri în funcție de temperatură, precum și deformațiile pereților de susținere, pentru toate fazele de execuție.

Soluția tehnică inovatoare de susținere a excavațiilor este protejată privind dreptul de autor prin cererea de brevet de invenție nr. A/00438 din30.06.2017, publicată în Buletinul oficial de proprietate industrială – secțiunea Brevete de invenție, nr. 10/2017.

Fig. 2 Suprafața de contact a peretelui mulat
Fig. 3 Modelarea spațială a stării de eforturi și deformații prin FEM
Fig. 4 Excavație adâncă în perioada execuției
Fig. 5 Încărcare de probă pe unul dintre spraițurile instalate