Iarna e ca vara cu fundația SAIDEL - monopile!

27
Apr

Din cauza forței de muncă insuficiente și costisitoare soluțiile clasice de fundare au devenit neeconomice, pentru că implică multe operațiuni, precum excavarea, turnarea egalizării, cofrarea, armarea, betonarea, decofrarea, realizarea umpluturilor și compactarea în straturi, la care în cazul terenurilor dificile se adaugă epuizmente, sprijinirea excavațiilor, îmbunătățirea terenului de fundare sau realizarea piloților sub fundații. În aceste condiții, termenele de execuție și bugetul calculat inițial pentru proiect sunt adesea depășite.

Comparație sisteme de fundare

Prin urmare s-a impus de la sine trecerea de la fundațiile clasice la fundația inovatoare SAIDEL-monopile, care conferă confortul respectării termenului de execuție și a bugetului proiectului. Fundarea stâlpilor direct pe un pilot singular, fără cuzinet sau pahar prefabricat este special proiectată pentru a răspunde solicitărilor investitorilor și antreprenorilor generali atât din punct de vedere economic, cât și ca viteză de execuție. Pentru că implică exclusiv operațiuni realizate mecanizat sub cota platformei de lucru aceasta prezintă avantajul major de a se executa independent de condițiile meteo obișnuite precum ploaie, ninsoare sau ger.

Proiecte cu suprafețe construite de circa 100.000 m2 au la bază fundația SAIDEL-monopile, în toate regiunile istorice ale țării. Utilizată până în prezent pentru fundarea stâlpilor prefabricați, fundațiaSAIDEL-monopile prezintă avantajul unei viteze accelerate de execuție și a poziționării precise a paharului format din corpul pilotului.

Fundația SAIDEL-monopile este formată dintr-un pilot de fundare cu diametru mare în prima parte a forajului, continuând după caz cu forarea unui pilot cu diametru redus, până la adâncimea rezultată în urma calculului de rezistență și stabilitate. Diametrul superior al pilotului rezultă din dimensiunile stâlpului prefabricat și grosimea necesară a gulerului paharului. Lungimea și caracteristicile de rezistență ale secțiunii inferioare a pilotului se obțin în urma analizelor de interacțiune teren-structură realizate utilizând programe de calcul tridimensional bazat pe metoda elementului finit. În acest scop realizăm investigații geotehnice detaliate in situ și în laboratorul propriu, specifice proiectării acestei soluții.

Piloții se execută prin toate metodele de execuție îndelung probate în practica inginerească, respectând prevederile SR EN1536:2011+A1:2015. Realizarea paharului se face in situ, după turnarea betonului în piloți, prin introducerea cu precizie înaltă a unui negativ cu dimensiunile necesare din proiectul de structură în betonul proaspăt. Pentru asigurarea precizei necesare se iau o serie de măsuri și verificări topografice suplimentare. Poziția fiecărei fundații SAIDEL-monopile este verificată individual în toate etapele de execuție. Poziționarea precisă a cofrajului interior se face prin reglarea fină a cadrului de susținere și ghidare atât în plan vertical, cât și în plan orizontal. Verificările se fac în timp real pentru a se asigura poziționarea precisă a negativului pe orientarea axelor structurii. După decofrarea fundației, se verifică topografic poziția interiorului paharului, pentru predarea către echipa de montare a structurii prefabricate.

Etapele de execuție a fundației SAIDEL‐monopile

Negativul este acoperit cu o folie specială, profilată,care asigură în urma extragerii o suprafață amprentată, necesară realizării unei legături ferme între fundație și stâlpul prefabricat prin intermediul mortarelor uzuale folosite la monolitizare.

Pentru verificarea comportării ansamblului format din pilotul de fundare și stâlpul prefabricat, am efectuat mai multe încărcări de probă la sarcini verticale de compresiune și la sarcini orizontale, dar și la sarcini ciclice combinate. Încercarea combinată cu sarcini orizontale și verticale a fost condusă cu succes până la cedarea planificată a stâlpului prefabricat, în condițiile în care deplasările pilotului nu au depășit 2 mm, acesta revenind elastic la poziția inițială după mai multe cicluri de încărcare.

Proiectarea sistemului respectă prevederile reglementărilor tehnice naționale și europene. Sistemul inovator SAIDEL-monopileeste protejat privind dreptul de autor prin cererile de brevet de invenție nr. A/00711 din 2016 și A/00041 din 2017, înregistrate la OSIM.

Ne bucurăm să vă oferim cea mai potrivită opțiune pentru optimizarea proiectelor dumneavoastră prin compararea directă a avantajelor fundației inovatoare SAIDEL-monopile în fața oricăror altor soluții de fundare.